Adjectives
Přídavná jména

Ve větě obvykle rozvíjí podstatné jméno, přisuzuje mu nějakou vlastnost. Příklady: zelený, různá, otřesní, nejevropštější.Přídavná jména (adjectives) jsou v angličtině nesklonné slovní druhy. Jejich tvar se neshoduje s tvarem podstatného jména (noun). V angličtině se u přídavných jmen nerozlišují rody ani číslo tzn. každé přídavné jméno má pouze jeden tvar.
Lze je nalézt v pozici přívlastku (attributive function) - a beautiful car; nebo jako součást přísudku (predicative function) - The car is beautiful.

seznam kapitol