Adjectives with very, really, quite, too
Přídavná jména se slovy velmi, docela, příliš

V této lekci se naučíme kombinovat přídavná jména se slovy velmi, docela, příliš.

pozor
Nemáte kredit na zobrazení lekce. Pokud chcete vidět obsah lekcí a využívat Všech funkcí tea-learningu, porosim objednejte si přístup.

Zobrazit ceník
nebo
Vyzkoušet kurz angličtiny pro začátečníky, který je zdarma
vyuka