Adverbs
Příslovce

Příslovce (adverbs) modifikují nebo podávají doplňující informace o dalších slovech, obvykle o slovesech (verbs):

 

 • The bus moved slowly.
 • The bears ate greedily.

Někdy doplňují informace o přídavných jménech (adjectives):

 • You look absolutely fabulous!

Také mohou modifikovat jiná příslovce (adverbs):

 • She played the violin extremely well.
 • You're speaking too quietly.

Ve většině případlů se příslovce tvoří z přídavných jmen přidáním koncovky '-ly:

Adjective                         Adverb

cheap                              cheaply
quick                               quickly
slow                                slowly

 • Time goes quickly.
 • He walked slowly to the door.
 • She certainly had an interesting life.
 • He carefully picked up the sleeping child.

Některá příslovce mají stejný tvar jako přídavné jméno:

early                                 late
fast                                   near
hard                                  straight
high                                  wrong

 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

'Well' a 'good'

'Well' je příslovce, které odpovídá přídavnému jménu 'good'.

 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.

 


seznam kapitol