Communication
Komunikace

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

... protože se nacházíte na pokročilejší úrovni, tak i obsah následujících lekcí popisuje složitější a komplexnější situace běžné komunikace. Naučíte se tedy a procvičíte jak:

  • se představit
  • hovořit o svých zájmech a volném čase
  • komunikovat při nákupech a v restauraci
  • vést jednoduchý rozhovor
  • vyjádřit že něco máte nebo nemáte rádi
  • ukázat porozumění a naopak vyjádřit, že něčemu přesně nerozumíte
  • pozvat nebo někoho o něco požádat
  • poděkovat a omluvit se
  • a další ...

seznam kapitol

Seznam lekcí

How to introduce yourself, your family and where you live - Představení rodiny, sebe a místa, kde žijete

Jak představit sebe i druhé

Free time activities - Aktivity volného času

Jak popsat svoje koníčky a činnosti ve volném čase

Things you like and don´t like - Věci, které máte a nemáte rádi

Jak říci co máte a nemáte rádi

Shopping and other arrangements - Nákupy a další zařizování

Jak nakoupit, domluvit se na poště a na úřadě

How to ask for and give directions referring to a map or plan - Jak se zeptat a ukázat cestu

Naučte se důležité fráze, abyste věděli jak se anglicky zeptat na cestu a také dokázali s mapou poradit kolemjdoucím

Make and Respond to Invitations - Jak pozvat a odpovědět na pozvání

Naučte se základní fráze, abyste věděli jak pozvat a jak na pozvání reagovat

Make and Accept Apologies - Jak se omluvit a jak omluvu přijmout

Naučte se přijmout omluvu a omluvit se v angličtině

Ask for Attention - Jak požádat o pozornost

Naučte se fráze, pomocí kterých můžete anglicky poždádat o pozornost

Show that you understand what’s being said to you - Jak ukázat, že rozumíte

Ukažte, že rozumíte všemu, co Vám říkají anglicky

Give short basic descriptions of events - Jak jednoduchým způsobem popsat události v angličtině

Make arrangements with others - Domluvte se a dohodněte s ostatními

Jak se domluvit na konktrétních věcech anglicky

Describe your educational background or your job - Jak popsat svoje vzdělání nebo povolání

Naučte se popsat co děláte a co jste vystudovali

Describe past experiences - Jak popsat svoje zážitky v minulosti

Naučte se popsat svoje zajímavé zážitky z angličtině

Everyday conversation with friends - Jak vést každodenní rozhovory s přáteli

Making travel arrangements or travelling - Jak zařídit věci pro cestování

Ukázka domlouvání cestovních záležitostí v angličtině