Prepositions
Předložky

Předložky prepositions spojují podstatná jména (nouns), zájmena(pronouns) a fráze (phrases) s ostatními slovy ve větě. Slovo, před které se předložka ve větě vkládá, se nazývá předmět předložky (object of the preposition).

Předložky většinou vyjadřují časový, místní nebo logický vztah předmětu této předložky k ostatním větným členům.

 • The book is on the table.
 • The book is beneath the table.
 • The book is leaning against the table.
 • The book is beside the table.
 • She held the book over the table.
 • She read the book during class.

Ve všech těchto větách předložka určuje pozici podstatného jména "book" v čase nebo v prostoru.

T!P
Základní pravidlo pro použít předložek zní:
Po předložce vždy následuje podstatné jméno, nikdy ne sloveso.
Pokud mezi podstatná jména zařadíme:

 • noun - podstatné jméno (cat, money, love)
 • proper noun - vlastní jméno (Brno, Suzy)
 • pronoun - zájmeno (you, him, us)
 • noun group - složené podstatné jméno (my first job)
 • gerund - gerundium (swimming)

seznam kapitol