Pronouns
Zájmena

V angličtině se zájmena dělí poněkud jinak než v češtině:


zájmena osobní

 • You just don't understand, do you?
 • I was born in January.

zájmena přivlastňovací

 • My dog is bigger than yours.
 • I like her sister, she is adorable.

zájmena ukazovací

 • It doesn't get any better than this.
 • They say that this is better than that one.
 • Theses magazines are more fun than those.

zájmena tázací

 • What kind of drinks do you like?
 • Who stole my bicycle?
 • Whose book is this?

zájmena vztažná

 • Jane did all the work that I was supposed to do.
 • He is the man who stole my bicycle.

zájmena neurčitá
zájmena zvratná a zdůrazňující


seznam kapitol