Relative Clauses
Vztažné věty

Existují dva různé typy vztažných vět.
  •  "defining" nebo identifying clause, které upřesňují osobu nebo věc, o které mluvíme.
  •  "non-defining" nebo non-essential clause, které podávají další informace o osobě nebo věci, o které mluvíme, ale blíže ji neurčují
The farmer (his name was Fred) sold us some potatoes.
The farmer, whose name was Fred, sold us some potatoes.

Je velmi důležité rozlišit tyto dva druhy vět, protože ovlivňují:
a. výběr zájmena pro uvození vztažné věty,
b. interpunkci - k oddělení neurčité (non.defining) vztažné věty se musí používat čárky.


seznam kapitol