Tenses
Slovesné časy

 

seznam kapitol

Seznam lekcí

Present Simple - Přítomný prostý čas

Present Simple - TO BE & Its Forms - Tvary slovesa TO BE pro přítomný prostý čas

Present Simple - Use - Použítí přítomného prostého času

Present Simple - Form - Příklady tvarů pro přítomný prostý čas a jejich tvoření

Present Simple - Specific Verbs - Slovesa TO BE, TO HAVE, TO DO jsou zvláštní tím, že mohou fungovat jako pomocná i jako významová slovesa.

Past Simple - Minulý prostý čas

Present Continuous - Přítomný průběhový čas

Present Continuous - Positive - Přítomný průběhový čas - Kladné tvary

Present Continuous - Negative - Přítomný průběhový čas -Záporné tvary

Present Continuous - Questions - Přítomný průběhový čas - Otázky

Present Continuous - Use - Přítomný průběhový čas - Použití

Past Continuous - Minulý průběhový čas

Past Continuous - Use - Použití minulého průběhového času

Past Continuous - Negative - Minulý průběhový čas - Zápor

Past Continuous - Questions - Minulý průběhový čas - Otázky

Past Continuous - Positive - Minulý průběhový čas - Kladné tvary

Present Perfect - TO BE & Its Forms - Tvary slovesa TO BE pro předpřítomný čas

Present Perfect - Form - Tvary sloves pro předpřítomný čas prostý

Present Perfect Continuous - Předpřítomný čas průběhový

Present Perfect Continuous - Negative - Předpřítomný čas průběhový - Zápor

Present Perfect Continuous - Questions - Předpřítomný čas průběhový- Otázky

Present Perfect Continuous - Positive - Předpřítomný čas průběhový - Kladné věty

Past Perfect Simple - Předminulý čas prostý

Past Perfect Simple - Negative - Předminulý čas prostý - Zápor

Past Perfect Simple - Questions - Předminulý čas prostý - Otázky

Past Perfect Simple - Use - Předminulý čas prostý - Použití

Future with 'will' - Vyjádření budoucnosti pomocí 'will'.

Future with 'will' - Negative - Vyjádření budoucnosti pomocí 'will' - zápor