OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Bezpečnosť a ochrana osobných údajov


Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť Nolama s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, reg. č. subjektu 00038860, všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Aké údaje zhromažďujeme?


Pre realizáciu registrácie a objednávky kurzu/ov od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktnú osobu) a emailovú adresu a fakturačné údaje. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie (objednávky), početnosť prístupov = prihlásenie na stránky a Váš postup v rámci jednotlivých kurzov.

K čomu údaje slúžia?


Všetky informácie na www.tea-learning.cz sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov – obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie, teda objednávky kurzu s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomínané údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii a to buď trvalé alebo dočasné.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?


Po prihlásení na www.tea-learning.cz môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste žiadny kurz nevyužili, stačí poslať e-mail na info@tea-learning.cz.

Registrácia a úvodný kurz
Zadarmo

Zaregistrujte sa

ako 73 256 užívateľov pred vami

Ak vlastníte špeciálny 28 miestny

licenčný kód, vložte ho sem

Přihlášení