ZMLUVNÉ PODMIENKY
VZNIK

ZMLUVNÉHO VZŤAHU


 1. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Nolama s.r.o. so sídlom Turgenevova 1245/30, 61800 Brno, IČO 29246687 (ďalej len ako "poskytovateľ") a účastníkom kurzu (ďalej len ako "účastník") vzniká okamžikom prijatia platby kurzovného.

 2. Po odoslaní záväznej objednávky bude účastníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail so všetkými informáciami.
 3. Všetky doposiaľ účastníkom urobené objednávky sú dostupné po prihlásení na jeho účet.

 4. Bez zbytočného odkladu potom, čo Poskytovateľ dostane platbu kurzovného na svoj účet, bude účastníkovi zaslaný informačný e-mail o tom, že bol jeho kurz sprístupnený a od kedy môže začať využívať platených služieb tea-learning.cz.

CENA KURZU

 1. Cena príslušného kurzu (ďalej len ako "cena kurzu") je vždy stanovená na obdobie 12 mesiacov.
 2. Cenu kurzu je možné uhradiť jednou z ponúkaných platobných metód (bankovým prevodom, on-line platobnou kartou)
 3. Prijatím platby je účastníkovi umožnený prístup do online jazykového kurzu.

 4. Účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Účastník nie je povinný uvádzať dôvody pre odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení v priebehu lehoty odoslané na adresu Nolama s.r.o.
 5. Ak účastník odstúpi od zmluvy, garantuje Poskytovateľ vrátenie kurzovného, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy na adresu Poskytovateľa došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie kurzovného bude použitý bankový prevod, ak neurčí účastník výslovne inak.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA


 1. Účastník týmto dáva súhlas na zhromažďovanie informácií o svojej osobe, a to iba pre administratívne a študijné potreby Poskytovateľa. Účastník týmto výslovne dáva súhlas na uloženie svojej adresy, telefónu, emailu, popr. ďalších informácií týkajúcich sa platiteľa kurzu do databázy Poskytovateľa.
 2. Uhradením kurzovného vyslovuje účastník svoj súhlas s podmienkami použitia a so zmluvnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webových stránkach www.tea-learning.cz

 3. Účastník nie je oprávnený prepožičiavať svoje prihlasovacie údaje a heslo tretím osobám. V prípade porušenia tohto pravidla má Poskytovateľ plný nárok zrušiť jeho študijný účet bez udania dôvodu a nevracať účastníkovi kurzovné. Pokiaľ bude na účet pristupované v rovnakom čase z dvoch rôznych počítačov.
 4. Účastník online jazykového kurzu je oprávnený využívať všetky multimediálne výučbové materiály výhradne pre svoje študijné potreby a nemá právo ich akokoľvek sprístupňovať tretím osobám. V prípade porušenia tohto pravidla má Poskytovateľ plný nárok zrušiť prístup do kurzu a nevracať účastníkovi kurzovné.
 5. Všetky autorské práva na kurz (vrátane animácií, zvukových nahrávok, obrázkov, hudby, fotografií, videa a textov obsiahnutých v Kurzu) sú majetkom spoločnosti Nolama.cz, jej dodávateľov a poskytovateľov licencií. Sú chránené zákonmi o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími odpovedajúcimi národnými zákonmi.

 6. Poskytovateľ týmto výslovne zakazuje akúkoľvek ďalšiu distribúciu či sprístupňovanie obsahu tea-learning.cz tretím osobám.
 7. Účastník berie na vedomie, že výukový program tea-learning.cz a jeho jednotlivé kurzy sa vyvíjajú na základe spätnej väzby užívateľov a na základe nových trendov alebo technológií v online výučbe môžu byť niektoré funkcie výučbového systému aj obsah kurzu aktualizované, ukončené či nahradené novými.

 8. V prípade akýchkoľvek problémov je účastníkovi k dispozícii zákaznícka podpora na emailovej adrese: info@tea-learning.cz a to každý pracovný deň minimálne od 9:00 do 16:00.
 9. Nolama.cz zaručuje, že kurz bude funkčný za dodržania podmienok bežného používania a údržby. S výnimkou tejto záruky je kurz poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. Nolama.cz nezaručuje, že kurz splní všetky Vaše požiadavky a že činnosť kurzu bude bezchybná a nepretržitá.


Registrácia a úvodný kurz
Zadarmo

Zaregistrujte sa

ako 73 246 užívateľov pred vami

Ak vlastníte špeciálny 28 miestny

licenčný kód, vložte ho sem

Přihlášení